Contact

ALS REISORGANISATOR VAN SNOWJAM  TREEDT OP:

Sundio Group International GmbH
Schützengasse 4
CH-8001 Zürich
Switzerland 
CH-020.4.049.544-0
CHE-178.977.909 MWST

JE REISBEMIDDELAAR EN CONTACTADRES IN BELGIË:

Snowjam
Bisschoppenhoflaan 383
2100 Deurne
Tel : 070 692 693 
Mail: info@snowblend.com en/of info@skikot.be

Voor vragen kan je altijd contact opnemen met ons contactcenter via mail of telefoon
Heb je een vraag? Mail ons op info@snowblend.com en/of info@skikot.be
Daarnaast kun je ook contact opnemen met ons contact center:

Maandag: 9u - 18u 
Dinsdag tot donderdag: 10u - 18u 
Vrijdag: 10u - 17u 

Zaterdag en zondag gesloten 

JE REISBEMIDDELAAR EN CONTACTADRES IN NEDERLAND:

Snowjam
Bahialaan 2
3065 WC Rotterdam
 

ANVR 3607
SGR 1966
KvK 24.188.723

Voor vragen kan je altijd contact opnemen met ons contactcenter via mail of telefoon

Tel : 0900 - 8822 (70 c.p.g.)
Fax: 010-2802169
e-mail: info@husk.nl
internet: www.husk.nl

Maandag - vrijdag: 9u - 21u
Zaterdag: 9u - 17u
Zondag: gesloten

SNOWJAM, JOUW BETROUWBAAR WINTERSPORT EVENT IN BELGIE

  • is vergund als reisbureau onder nr. A 6103 door Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel
  • is lid van ABTO (Association of Belgium Tour Operators, Imperiastraat 10, 1930 Zaventem
  • onderschrijft de internetgedragscode van ABTO: www.abto.be
  • erkent de bevoegdheid en algemene voorwaarden van de geschillencommissie reizen: algemene reisvoorwaarden
  • is verzekerd tegen insolvabiliteit bij Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel: www.gfg.be

SNOWJAM, JOUW BETROUWBAAR WINTERSPORT EVENT IN NL

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Ons lidnummer is 3607. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op onze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

ANVR
Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Ons lidnummer is 05098. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen die op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR–Consumentenvoorwaarden (Deel A –reisvoorwaarden- of Deel B –Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van de toepasselijke ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A –reisvoorwaarden- of Deel B –Boekingsvoorwaarden) en overige informatie, en daarmee akkoord gaat.

Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op onze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Duurzaam toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. Je kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op de website. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. Jij bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel.

Thuiswinkel Waarborg
Het Thuiswinkel Waarborg is hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten en/of diensten kopen via catalogus, internet, post, televisie, etc. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, is de branchevereniging van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg voeren en die het keurmerk bewaakt. De leden van de branchevereniging werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze gedragsregels verwijzen naar Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting. Meer informatie op www.thuiswinkel.org